Low code -> High gain.

André Hukkelås henter superkrefter fra roboter for gi verden programvare.

Robotene kommer! - er budskapet vi alle hører i de fleste bransjer om dagen. Programvarebransjen er selvsagt ikke noe unntak og robotfiliosofien gjennomsyrer alt vi gjør. Det har blitt en viktig oppgave i systemutviklingsfaget å stadig være oppmerksom på manuelle eller repeterende oppgaver som kan automatiseres og erstattes med programvare og algoritmer. Datamaskiner er uslåelige på nøyaktighet, utholdenhet og effektivitet. Vi mennesker er sterke på visjoner og kreativitet, men begynner fort å kjede oss hvis vi må gjøre samme oppgave gang etter gang. Mennesket trenger maskinen og maskinen trenger mennesket.

Kjært barn har mange navn og det som før het Fjerde-generasjonsverktøy og Rapid Application Development betegnes nå som lavkode (Low code) -teknikker. Prinsippene er de samme men metodene utvikler seg etterhvert som maskinene blir kraftigere og får bedre egenskaper. Kombinert med DevOps-metologien som systematiserer og automatiserer programvare produksjon og leveranser så gjennomgår bransjen en gjennomgripende revolusjon der produktiviteten og kvaliteten øker i en fart som vi aldri har sett maken til tidligere.

André Hukkelås har jobbet med automatisering av programvare siden før han var ferdig utdannet bachelor/dataingeniør på NTNU/HIST i Trondheim. Han hadde sommerjobb på Abaris i to sommersesonger under utdanningen og da jobbet han med lavkode-teknikker. Når André ble uteksaminert i 2015 ventet jobb som systemutvikler i Abaris. I de 4 årene som har gått, har André temmet maskinene og levert programvare som forenkler hverdagen for idretten i Norge og folkehelsen i den tredje verden.

André trives godt i by men foretrekker Gudbrandsdalen som bomiljøet der livet skal leves på øverste hylle. Avstanden til Oslo og Trondheim er akkurat passe til å kunne nyte det beste av begge verdener.

Se også:

Kontakt oss.

Vi slår gjerne av en prat.

Gjør det