Spiller på flere strenger.

Trevo fra Lillestrøm forsker på digitalisering i nasjonalparkene.

Trevo Ledrick er i gang med sin arbeidserfaringspraksis hos Abaris i Halden. Trevo er student på Høgskolen i Østfold med studiested på Remmen i Halden. Her studerer han informasjonsteknologi og tar sin bachelor i løpet av inneværende skoleår.

I Abaris jobber Trevo med et forsknings- og utredningsprosjekt for Langsua og Rondane nasjonalpark. Her jobber han med front-end utvikling av en web-portal som er koblet mot et system for sporing av motorisert ferdsel i utmark som Abaris utvikler på oppdrag fra Fant AS.

Trevo har dermed blitt kastet inn i et prosjekt med mange nye verktøy og teknologier - ASP.Net Core, MVC og WebAPI, React, HTML5, IdentityServer osv - som skal ut i produksjon. Det er krevende oppgave. Vi tror likevel Trevo kommer til å mestre dette like godt som de 8-9-10 musikkinstrumentene han spiller på fritiden, selv om han har brukt rundt 10 år på musikken og får kun rundt 10 uker på teknologien.

Velkommen og lykke til.

Kontakt oss.

Vi slår gjerne av en prat.

Gjør det