På oppdrag fra Universitetet i Oslo og i regi av det Norske og Palestinske Folkehelseinstituttet så er Abaris med på å utvikle et klinisk verktøy for oppfølging av gravide i de Palestinske områder og Gaza. Systemet er basert på DHIS2 plattformen og er en del av et forskningsprosjekt for å redusere dødelighet og fødselsskader i Palestina. Systemet er installert ved tilsammen 70 klinikker på Vestbredden.

Dette har vi gjort

Abaris Consulting har bistått med systemutviklingsressurser på DHIS2-plattformen og implementert en rekke spesialtilpasninger for å tilrettelegge plattformen for behovet i Palestina.

Kontakt oss.

Vi slår gjerne av en prat.

Gjør det