Rubic er et innovativt administrasjonssystem for idretten og andre lag og foreninger. Alle klubber har behov for oversikt og kontroll på økonomien, inkludert de som driftes på frivillig basis. Derfor ble selskapet Rubic AS etablert av gründer Rune Solholm Bakken i 2014 med formål om gi idretten og andre frivillige organisasjoner det de trengte. Abaris Consulting ble valgt som utviklingspartner og sammen har vi utviklet markedets mest moderne og avanserte medlemssystem. Systemet er det første som ble godkjent som medlemssystem av Norges Idrettsforbund i henhold til de nye kravene som ble utarbeidet i 2016.

Vi gjorde dette

I dette prosjektet fikk vi være med fra helt i starten av. Første fase var et forprosjekt der vi utarbeidet en kravspesifikasjon og kostnadsestimater for medlemssystemet. Deretter gjennomførte vi hele utviklingsløpet frem til endelig godkjenning fra Norges idrettsforbund høsten 2016. Prosjektet ble gjennomført ved hjelp av scrum-rammeverket. Løsningen kjører i Microsoft Azure og er implementert med Microsoft .NET og Google AngularJS teknologi.

Kontakt oss.

Vi slår gjerne av en prat.

Gjør det